Menü Kapat

Barajlar ve Hidroelektrik

1996 yılından bu yana 75’den fazla barajın ve HES’in planlama ve tasarımını başarıyla gerçekleştirdik.

Barajlar ve ilgili tesisleri, içme/kullanma ve sulama suyu temini, hidro-elektrik, taşkın kontrolü gibi faydaların sağlanmasında kritik bir rol oynamaktadır.

BARSU, yeni bir barajın/hidroelektrik santralin tasarlanması veya mevcut bir barajın rehabilite edilmesi için gereken hizmetlerin tümünü sunmaktadır. Bu hizmetler ana hatlarıyla planlama ve fizibilite çalışmaları, saha araştırmaları, modelleme çalışmaları ve ön tasarımdan başlayıp detaylı tasarımla sonuçlanan proje ve müşavirlik aşamalarıdır.

BARSU’nun baraj ve hidrolik mühendisleri, barajların ve HES’lerin yerleşiminde topografya, jeoloji ve hidroloji ile birlikte su talebi, sosyal ve çevresel kaygıları da gözönünde bulundurularak  depolamaların en uygun şekilde kullanımını optimize etmektedir.

BARSU, baraj tasarımı konusunda dünyadaki gelişmeleri, ICOLD üyesi de olan mühendisleriyle yakından takip etmekte ve müşterilerine çağdaş, güvenilir, sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler sunmaktadır.

Barajlar

 • Toprak/homojen ve kaya dolgu barajlar
 • Ağırlık tipi beton barajlar
 • Ön yüzü beton kaplı kaya/kum-çakıl dolgu barajlar
 • Ön yüzü geomembran kaplı kaya dolgu barajlar
 • Silindirle sıkıştırılmış beton barajlar (SSB)
 • Asfalt çekirdekli barajlar
 • Payandalı barajlar
 • Lastik barajlar
 • Yeraltı barajları

Hidroelektrik

 • Nehir hidrolektrik santralleri
 • Etek hidrolektrik santralleri
 • Serbest ve basınçlı enerji/iletim tünelleri
 • Yeraltı ya da yerüstü hidroelektrik santralleri
 • Depolamalı ve depolamasız regülatörler
 • HES’lerin hidromekanik ve elektromekanik donanımı

Baraj Mühendislerimizin Uzmanlığı

 • Baraj yeri, tipi ve temel koşullarının belirlenmesi için jeolojik ve jeoteknik araştırmaları, analizler ve değerlendirilmeler
 • Hidroloji ve hidrolik analizler
 • Dolusavakların, derivasyon tünellerinin, çıkış ve sonlandırıcı yapıların hidrolojik ve hidrolik tasarımı
 • Dolusavak, sualma yapıları, tünellerin, kondüvilerin, vana odaları vb. yapıların yapısal tasarımı
 • Yerüstü ve yeraltı suyu drenajı ve hidroliği
 • Sondaj kuyularının hidrojeolojik olarak değerlendirilmesi ve jeofizik uygulamaları
 • Doğal yapı malzeme araştırmaları
 • Sızma, stabilite ve deprem/dinamik analizleri
 • Baraj tipi alternatif çalışmaları ve ekonomik analizleri
 • Mevcut barajların deprem yönünden değerlendirilmesi
 • Baraj yıkılma analizleri
 • Baraj güvenliği denetim raporları, acil eylem planları ve işletme-bakım kılavuzlarının hazırlanması
 • Su tutma prosedürlerinin belirlenmesi
 • Rezervuar heyelan çalışmaları
 • Mevcut barajların rehabilitasyonu
 • Ölçüm aletleri yerleştirilmesi ve verilerin değerlendirilmesi

Neredeyiz

Aşağı Öveçler Mah., 1314. Cd. No: 10/13, 06460 Çankaya / Ankara – Türkiye

Bizi Arayın

Telefon: +90 (312) 472 78 10

Faks: +90 (312) 472 78 11

Scroll Up